[LMHT] Singapore thí điểm 10 lượt cấm trong mỗi trận đấu

(GameSao.vn) – Giai đoạn Cấm/Chọn mới này được cho là tương tự như trong Dota 2.

Đang cập nhật dữ liệu !