2 nguoi

Cập nhập tin tức 2 nguoi

Frontiers: Trò chơi được phát triển bởi…2 người

(GameSao) - Nhà sản xuất đã chính thức xác nhận tiến trình ra mắt Frontiers vẫn đang được gấp rút thực hiện.

Đang cập nhật dữ liệu !