2005

Cập nhập tin tức 2005

Facebook lần đầu đổi logo kể từ 2005

 Facebook âm thầm tạo ra một thay đổi nhỏ trên logo của mình vào ngày hôm qua, 30/6/2015.

Đang cập nhật dữ liệu !