2/9

Cập nhập tin tức 2/9

Kỷ niệm Quốc khánh 2/9: Truyền hình trực tuyến kết nối 195 điểm cầu

Tập đoàn VNPT đã hoàn thành việc kết nối hội nghị truyền hình trực tuyến để phục vụ lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2921)

Đang cập nhật dữ liệu !