30 năm đổi mới nhìn từ nông nghiệp

Cập nhập tin tức 30 năm đổi mới nhìn từ nông nghiệp

Lãnh đạo cũng thấy ‘nhức nhối’ cần thay đổi

"Không chỉ nhân dân mà các cấp lãnh đạo và toàn xã hội đều thấy những tồn tại nhức nhối cần thay đổi".

Đang cập nhật dữ liệu !