360mobi Cinema

Cập nhập tin tức 360mobi Cinema

Đây là những việc cần làm của một nhà sản xuất phim ở 360mobi Cinema

Khi tham dự vào thị trường điện ảnh của 360mobi Cinema, nhà sản xuất có ba nhóm việc phải làm là quản lý công ty, đào tạo nghệ sĩ và làm phim. Ngoài ra còn có hàng loạt các đầu việc khác như quảng bá, theo dõi truyền thông, tìm kiếm đối tác,…

Đang cập nhật dữ liệu !