5 năm

Cập nhập tin tức 5 năm

"TP.HCM cần tiếp tục đi đầu về ứng dụng CNTT"

Thứ trưởng Bộ TT & TT Phan Tâm đánh giá cao vai trò của TPHCM trong phát triển KT-XH nói chung và lĩnh vực CNTT-Viễn thông nói riêng.

Đang cập nhật dữ liệu !