6 tháng

Cập nhập tin tức 6 tháng

Tổng công ty VTC cần lấy CNTT làm nền tảng phát triển

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chỉ đạo Tổng công ty VTC cần phát huy thế mạnh làm chủ công nghệ của mình, lấy CNTT làm nền tảng cho sự phát triển đột phá.

Đang cập nhật dữ liệu !