LMHT: Bùng nổ dòng trang phục Máy Móc ở bản cập nhật 7.22

(GameSao.vn) – Blitzcrank, Rengar cùng một loạt Gói Đa Sắc liên quan…

Đang cập nhật dữ liệu !