Advanced Consulting Partner

Cập nhập tin tức Advanced Consulting Partner

CMC Telecom nâng hạng đối tác cao cấp, trở thành Advanced Consulting Partner của AWS

Ngày 24/6/2021, trang thông tin về đối tác của AWS một lần nữa xướng tên CMC Telecom được nâng hạng, trở thành Advanced Consulting Partner của AWS.

Đang cập nhật dữ liệu !