AIPA-42

Cập nhập tin tức AIPA-42

Chuyển đổi số phải 'toả' tới từng góc khuất

Chương trình nghị sự của AIPA- 42 đặt ra nhiều vấn đề về yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đối với các nước ASEAN, nhất là trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành.

Đang cập nhật dữ liệu !