Akaneiro: Demon Hunters

Cập nhập tin tức Akaneiro: Demon Hunters

Đánh giá Akaneiro - Game online 'Diablo III' của Nhật Bản

Cơ chế chiến đấu của Akaneiro đi theo hướng hành động, với sự kết hợp của cả target và non-target. Các đòn đánh của nhân vật có thể được định hướng sẵn bằng cách chọn lựa mục tiêu, nhưng cũng có một số skill không cần phải chọn sẵn mục tiêu mà vẫn có thể tung ra được.

Đang cập nhật dữ liệu !