alpha

Cập nhập tin tức alpha

Tâm thư của ban quản trị Ngự Long Tại Thiên trước sự chậm trễ ra mắt

(GameSao) - “Ăn dầm nằm dề” với đối tác hơn một năm rưỡi, Alpha Test lần đầu chỉ 10 ngày và mất hơn 3 tháng mới tiếp tục Alpla Test 2, Ngự Long Tại Thiên khiến cộng đồng có đôi lúc hoài nghi về số phận phát hành của mình tại làng game V

Đang cập nhật dữ liệu !