ấm nóng toàn cầu

Cập nhập tin tức ấm nóng toàn cầu

Cực Bắc đang dịch chuyển về phía nước Anh

Hiện tượng ấm nóng lên toàn cầu đang làm thay đổi cách Trái đất xoay chuyển trên trục của nó, đồng nghĩa với việc cực Bắc hiện đang dịch chuyển dần dần về phía nước Anh, theo một nghiên cứu mới của NASA.

Đang cập nhật dữ liệu !