AML

Cập nhập tin tức AML

May quá! Cuối cùng Apple cũng đã kích hoạt tính năng có thể cứu sống hàng triệu mạng người

Sau khi quay lưng với tính năng Advanced Mobile Location, cuối cùng thì Apple cũng đã chịu tích hợp nó trên iPhone với iOS 11.3.

Đang cập nhật dữ liệu !