• Công nghệ nào bảo vệ an toàn thương hiệu trên không gian mạng?
    ICTnews - Trong xu thế phát triển quảng cáo trực tuyến toàn cầu, việc truyền tải thông điệp của thương hiệu phải thể hiện đúng đối tượng, đúng nơi và đúng thời điểm. Đặc biệt, việc đảm bảo an toàn thương hiệu trước những nội dung không phù hợp, làm ảnh hưởng đến thương hiệu là yêu cầu quan trọng.
lên đầu trang