Màn lao vào ô tô ăn vạ thô thiển nhất thế giới

 Đang cầm điện thoại nhắn tin rồi bất ngờ ngã lăn đùng trước đầu ô tô là hình ảnh của một người cố tình ăn vạ thô thiển nhất từ trước tới nay trên một khu phố ở Hồng Kông.

Đang cập nhật dữ liệu !