anime về sự trưởng thành

Cập nhập tin tức anime về sự trưởng thành

Relife - Anime ý nghĩa về sự trưởng thành

Relife – “Cố gắng đôi khi cũng chẳng mang lại kết quả. Nhưng nó còn đem lại lợi ích hơn rất nhiều. Đó là sự trưởng thành”.Nếu có cơ hội để bắt đầu lại bạn có muốn trở về không? Nếu được trẻ lại 10 tuổi bạn sẽ làm gì?

Đang cập nhật dữ liệu !