ảo giác Pareidolia

Cập nhập tin tức ảo giác Pareidolia

Những nhân vật làm nên tuổi thơ dữ dội không hề biến mất, họ chỉ trốn đâu đó quanh bạn thôi

Nghe rõ ly kỳ nhưng thật ra đó chỉ là một loại ảo giác có tên khoa học là Pareidolia.

Đang cập nhật dữ liệu !