APEC 2107

Cập nhập tin tức APEC 2107

Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về APEC 2017

Sáng nay tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ TT&TT) đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền về APEC 2017.

Đang cập nhật dữ liệu !