API Gateway

Cập nhập tin tức API Gateway

API Gateway trong kiến trúc microservice và ứng dụng sao cho hiệu quả

Bất chấp việc các microservices có thể phức tạp, kiến trúc này vẫn thường là sự lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng nhiều chức năng.

Đang cập nhật dữ liệu !