Assistive Touch

Cập nhập tin tức Assistive Touch

Những thay đổi trên iOS 11.1: Hiệu ứng hoạt cảnh mới, nút Home ảo Assistive Touch hữu ích hơn

Phiên bản iOS 11.1 Beta mang đến một số thay đổi về giao diện và tính năng so với iOS 11 nguyên bản.

Đang cập nhật dữ liệu !