Attack

Cập nhập tin tức Attack

Sudden Attack Update phiên bản mới đúng ngày kết thúc thi Đại Học

(GameSao) - Sudden Attack sẽ cập nhật phiên bản mới “Đội Đặc Nhiệm” vào đúng ngày kết thúc đợt thi đại học với hệ thống nhân vật mới, map mới, vũ khí mới gia tăng tính cạnh tranh cho người chơi.

Đang cập nhật dữ liệu !