Avatar 2

Cập nhập tin tức Avatar 2

Khán giả có thể xem "Avatar 2" bản 3D mà không phải đeo cần kính

Công nghệ mới sẽ giúp khán giả theo dõi phiên bản 3D của phần hai bom tấn “Avatar” mà không cần phải đeo kính hỗ trợ như thường lệ.

Đang cập nhật dữ liệu !