Bạch Hổ Đường liên server

Cập nhập tin tức Bạch Hổ Đường liên server

Bạch Hổ Đường liên server – Vùng đất mới cho Bang Hội hùng bá

(GameSao.vn) - Ra khỏi vùng an toàn của 4 tầng Bạch Hổ Đường, Bang Hội mạnh của các server phải bước qua một cánh cổng mới, một vùng đất mới khốc liệt và mạo hiểm hơn – Bạch Hổ Đường tầng 5 liên server.

Đang cập nhật dữ liệu !