backdoor

Cập nhập tin tức backdoor

Điện thoại Trung Quốc dùng chip Qualcomm có ẩn backdoor

Một số điện thoại dùng vi xử lý Qualcomm do Trung Quốc sản xuất có kèm theo ứng dụng độc khiến người dùng dễ bị tấn công.

Đang cập nhật dữ liệu !