Baldur's Gate: Dark Alliance

Cập nhập tin tức Baldur's Gate: Dark Alliance

The Witcher từng là game nhái... Diablo

(GameSao) - Khởi đầu của The Witcher không phải từ năm 2007 như chúng ta nghĩ mà tận 2003 - khi đó game giống như một bản clone của Diablo.

Đang cập nhật dữ liệu !