bản chất

Cập nhập tin tức bản chất

Trương Phi có thật sự hữu dũng vô mưu?

(GameSao) - Trương Phi trong các tác phẩm Tam Quốc được miêu tả là người “thân cao 8 thước, đầu báo mắt tròn, hàm én, râu hổ, tiếng nói như sấm, dáng như ngựa phi…” và hình ảnh Trương Phi trong lòng mọi người đã được định hình như 1 kẻ vũ phu lỗ mãng, bộc trực, nóng nảy và ít chữ nghĩa.

Đang cập nhật dữ liệu !