bản dựng iPhone 8

Cập nhập tin tức bản dựng iPhone 8

Bản mẫu thực tế của iPhone 8 lần đầu xuất hiện

Bản mẫu này sở hữu màn hình tràn viền, không có Touch ID phía sau và nút nguồn siêu dài.

Đang cập nhật dữ liệu !