bán hàng Tết

Cập nhập tin tức bán hàng Tết

Nhân viên không về quê, nhiều cửa hàng di động mở bán xuyên Tết

Các hệ thống lớn đóng cửa nghỉ nhưng một số chuỗi quy mô vừa mở cửa xuyên Tết đón khách.  

Đang cập nhật dữ liệu !