Apple phát triển bàn phím ảo cho thiết bị Mac

Vo đầu năm 2006 Apple đã nộp một bằng sáng chế bàn phím ảo, tuy nhiên, cho tới nay, công nghệ Taptic của Apple mới có thể mang lại cảm giác thực cho bàn phím ảo.

Đang cập nhật dữ liệu !