bản quyền phim

Cập nhập tin tức bản quyền phim

60% người dùng Việt truy cập vào các website có luồng nội dung lậu

Akamai cho biết, có tới 65% người dùng Việt Nam ở độ tuổi 18 - 24 sử dụng nội dung vi phạm bản quyền, khi truy cập vào các website có luồng nội dung lậu.

Đang cập nhật dữ liệu !