ban tuyên giáo

Cập nhập tin tức ban tuyên giáo

Ban Tuyên giáo TƯ bồi dưỡng kiến thức biển đảo cho các cơ quan báo chí

 Hôm nay, tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo TƯ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Đang cập nhật dữ liệu !