bằng chứng

Cập nhập tin tức bằng chứng

Phát hiện bằng chứng laptop ra đời từ trước Công nguyên?

Cộng đồng mạng xôn xao trước tuyên bố về phát hiện bằng chứng cho thấy, vị nữ tư tế trông coi đền thờ thần Apollo ở Delphi, miền trung Hy Lạp cổ đại, đã sử dụng ... laptop như của chúng ta ngày nay, từ năm 100 trước Công nguyên.

Đang cập nhật dữ liệu !