báo cáo tài chính

Cập nhập tin tức báo cáo tài chính

Lợi nhuận Viettel Global tăng hơn 660 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý IV/2018 Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel - Viettel Global (VGI) doanh thu thuần đạt 4.430 tỷ đồng, giảm 27% và lợi nhuận gộp 1.532 tỷ đồng giảm 1%. Biên lãi gộp đạt 34,6% cao hơn mức 25,5% cùng kỳ năm trước.

Đang cập nhật dữ liệu !