báo cáo thị trường

Cập nhập tin tức báo cáo thị trường

Cơ hội bùng nổ của thương mại điện tử Việt Nam năm 2022

Theo phân tích về thị trường Thương mại Điện tử năm 2021 của Reputa, dịch bệnh Covid-19 đã góp phần không nhỏ thúc đẩy thị trường Thương mại Điện tử tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021 và làm bàn đạp cho nhiều đột phá mới trong tương lai.

Đang cập nhật dữ liệu !