Bảo mật Công nghệ thông tin

Cập nhập tin tức Bảo mật Công nghệ thông tin

ECQ Global đầu tư vào CyberJutsu để đào tạo về bảo mật

Công ty TNHH ECQ Global (“ECQ”) chính thức ký kết đầu tư vào Công ty Cổ phần CyberJutsu nhằm phát triển CyberJutsu trở thành một trong những công ty hàng đầu tại khu vực ASEAN và Quốc tế ở lĩnh vực đào tạo Bảo mật Công nghệ thông tin (CNTT).

 

Đang cập nhật dữ liệu !