Kho bạc Nhà nước sẽ đầu tư về an toàn bảo mật cho hạ tầng CNTT

Kho bạc Nhà nước cho biết sẽ xây dựng Kiến trúc các hệ thống CNTT theo hướng hình thành Kho bạc điện tử và Kho bạc số giai đoạn 2021-2030 và đầu tư nâng cao an toàn bảo mật cho hệ thống của mình.

Kho bạc Nhà nước sẽ đầu tư về an toàn bảo mật cho hạ tầng CNTT
Kho bạc Nhà nước sẽ đầu tư về an toàn bảo mật cho hạ tầng CNTT. 

Kho bạc Nhà nước cho biết, năm 2020 đã tạo cơ sở pháp lý hoàn chỉnh, đồng bộ để điều chỉnh tất cả thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo hướng cải cách, đơn giản hóa và phù hợp với cơ chế, chính sách mới được ban hành nhằm tạo ra một cơ chế quản lý có hiệu quả, tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong quá trình giao dịch thu, chi. Kho bạc Nhà nước đã giảm thời hạn giải quyết của tất cả thủ tục hành chính; bổ sung thêm quy định việc gửi, nhận và trả kết quả kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Trang thông tin dịch vụ công và quy định cụ thể lộ trình thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công mức độ 4. Đối với lĩnh vực thu ngân sách Nhà nước, thủ tục nộp tiền vào ngân sách Nhà nước quy định rõ thời hạn giải quyết là không quá 5 phút theo phương thức điện tử. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước đã bổ sung việc nộp tiền vào ngân sách qua Cổng dịch vụ công quốc gia, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán... qua đó tăng không gian và thời gian thu nộp ngân sách Nhà nước 24h/7 ngày.

Kho bạc Nhà nước cũng triển khai Đề án Dịch vụ công trực tuyến với 9 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hoàn thành tích hợp 7 thủ tục hành chính Kho bạc Nhà nước lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, vượt 47,8% kế hoạch Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Tính đến nay, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc đối tượng giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và đạt tỷ lệ lượng giao dịch chi ngân sách Nhà nước tháng 11/2020 qua dich vụ công trực tuyến đạt 98%. Trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 150.000 giao dịch, ngày cao điểm 200.000 giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, đây là giai đoạn đầy khó khăn thách thức nhưng cũng là cơ hội để Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng ngân sách có thể giao dịch với Kho bạc Nhà nước 24/7 (kể cả ngày nghỉ/ngày lễ) tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet nên giảm thời gian đi lại và  giảm chi phí hoạt động cho các đơn vị. Đồng thời, cung cấp thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận, hồ sơ, kiểm soát thanh toán, tăng tính minh bạch trong việc kiểm soát hồ sơ thanh toán của Kho bạc Nhà nước, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán, nâng cao hiệu quả kiểm soát chi và sử dụng vốn ngân sách nhà nước, góp phần cùng cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covis-19. Về phía các đơn vị Kho bạc Nhà nước, dịch vụ công trực tuyến đã góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi, bước đi đầu tiên tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử. Qua dịch vụ công trực tuyến, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp có thể kiểm tra, giám sát được tình trạng xử lý hồ sơ kiểm soát chi qua báo cáo thống kê trên dịch vụ công. Qua đó, làm tăng tính trách nhiệm của công chức làm công tác kiểm soát chi trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Kho bạc Nhà nước cho biết đã duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống Kho bạc và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo công tác thanh toán và phối hợp thu ngân sách Nhà nước của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước thông suốt, kịp thời và an toàn; hoàn thành việc kiểm thử triển khai thí điểm kết nối thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu với các ngân hàng thương mại đã ký kết; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện các chương trình thanh toán điện tử để đáp ứng mô hình tài khoản tập trung của Kho bạc Nhà nước.

 

Trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã tiến hành triển khai quy trình đấu thầu gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại theo phương thức điện tử và ký kết phụ lục hợp đồng gửi tiền điện tử. Từ đó, góp phần thực hiện quản lý ngân quỹ nhà nước hiệu quả, công khai và minh bạch; đồng thời, chủ động phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19.

Trong năm 2020, Kho bạc Nhà nước đã tập trung nỗ lực triển khai các dự án CNTT đạt hiệu quả rất tích cực như: Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống quản lý NQNN, chương trình thanh toán song phương điện tử, hệ thống Thanh toán liên ngân hàng, chương trình báo cáo nhanh số liệu thu, chi ngân sách nhà nước và huy động vốn hàng ngày; xây dựng Kiến trúc các hệ thống CNTT của Kho bạc Nhà nước theo hướng hình thành Kho bạc điện tử và Kho bạc số theo định hướng chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, Kho bạc Nhà nước nghiên cứu nâng cấp hệ thống TABMIS và các ứng dụng góp phần hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS) và đầu tư CNTT để đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, an toàn bảo mật cho các hệ thống ứng dụng của Kho bạc Nhà nước.

 PV

Hà Giang dự kiến chi 50 tỷ đồng cho ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong năm 2021

Hà Giang dự kiến chi 50 tỷ đồng cho ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong năm 2021

UBND tỉnh Hà Giang dự kiến tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh Hà Giang năm 2021 là 50 tỷ đồng.

 
List comment
 
Đảm bảo an toàn thông tin cho mạng 5G là bảo đảm cho hạ tầng số quốc gia
icon

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết, bảo đảm an toàn thông tin cho mạng 5G cũng chính là bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hạ tầng số quốc gia.

 
Đảm bảo an toàn thông tin cho điện toán đám mây là định hướng chủ lực của quốc gia
icon

Bộ TT&TT đã xác định, nền tảng điện toán đám mây là hạ tầng viễn thông thế hệ mới trong vòng 5 - 10 năm tới và sẽ là định hướng chủ lực của quốc gia cần tập trung phát triển trong thời gian tới.

 
Lộ thông tin từ camera giám sát và bài toán “Make in Việt Nam”
icon

Các chuyên gia bảo mật cho biết, thiết bị IoT nói chung và camera giám sát nói riêng chỉ tập trung về mặt tính năng chứ không chú trọng đến những biện pháp bảo đảm an toàn thông tin.

 
Sau tài chính, ngân hàng, smart city sẽ là điểm ngắm của tội phạm mạng
icon

Tội phạm mạng thường tập trung vào các lĩnh vực tài chính, ngân hàng với mục đích tấn công để trục lợi và tấn công vào các đơn vị cơ quan đầu não nhằm đánh cắp thông tin bảo mật quan trọng.

 
Việt Nam có các chuyên gia bảo mật tầm cỡ quốc tế
icon

Việt Nam đặt mục tiêu về chỉ số ATTT với xếp hạng thứ 40 vào năm 2025, thứ 30 vào năm 2030 và trở thành cường quốc về an ninh mạng. Việt Nam xác định nhân lực đóng vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu này.

 
 
Doanh nghiệp nói gì về mục tiêu Việt Nam trở thành cường quốc về an ninh mạng?
icon

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (ATTT) - Bộ TT&TT cho biết, Bộ TT&TT đưa ra mục tiêu Việt Nam phải phát triển triển thành cường quốc về an ninh mạng.

Việt Nam phải làm chủ hệ sinh thái các sản phẩm an toàn, an ninh mạng
icon

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, sứ mệnh của an toàn, an ninh mạng Việt Nam là bảo vệ sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng. 

Hợp tác xây dựng Học viện An ninh không gian số đầu tiên tại Việt Nam
icon

Một nội dung chính trong hợp tác mới ký kết giữa Viện CNTT&TT - Đại học Bách khoa Hà Nội với Bkav là xây dựng Học viện An ninh không gian số đầu tiên tại Việt Nam. Học viện này dự kiến sẽ ra mắt trong quý II/2021.

Ứng dụng chỉnh ảnh cổ trang là 'chiêu' thu thập thông tin người dùng
icon

Các chuyên gia bảo mật cho rằng ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho phép hóa thân thành nhân vật cổ trang của Trung Quốc đang thu thập thông tin cá nhân người dùng.

Phối hợp công tác về an toàn thông tin không gian mạng
icon

Sáng 13/1, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác về an toàn thông tin không gian mạng giữa Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc Phòng) và Cục An toàn thông tin (ATTT) – Bộ TT&TT.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123