Nam Định: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách

Sở TT&TT Nam Định sẽ chú trọng nâng cao nhận thức của người lao động về trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin, tăng cường đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách về CNTT, đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ mới.

Nam Định: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách
Nâng cao chất lượng nguồn lực ATTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nam Định trong các năm tới. (Ảnh: egov)

Đây là một trong những nhiệm vụ chính được Sở TT&TT Nam Định nhấn mạnh trong Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm ATTT mạng giai đoạn 2021 – 2025 vừa ban hành.

Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử.

Phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đồng thời, triển khai các dịch vụ hành chính công ở mức độ 3, 4 và giảm dần số lần người dân phải đến cơ quan nhà nước thực hiện thủ tục hành chính.

Kế hoạch xác định nhiều mục tiêu cụ thể trong việc ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan; phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển cơ sở hạ tầng, ứng dụng dịch vụ cũng như công tác đảm bảo ATTT trong 5 năm tới.

Cụ thể, 100% công chức, viên chức cơ quan Sở ứng dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh. 100% văn bản của Sở được trao đổi trên môi trường mạng. Hoàn thiện các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung; kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.

Sở TT&TT Nam Định đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, thực hiện các bước cải cách trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hướng đến sự hài lòng của người dân. Đồng thời, thực hiện đúng quy định về triển khai mô hình 4 lớp đáp ứng yêu cầu hệ thống CNTT đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống của cơ quan.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Sở TT&TT tập trung vào 7 nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, sẽ tiếp tục triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT; đẩy mạnh cải cách TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; xây dựng hệ thống TTHC đơn giản, công khai, minh bạch.

Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ứng dụng CNTT nội bộ và các giải pháp an toàn, an ninh hệ thống mạng; sử dụng chữ ký số trong hoạt động hành chính của cơ quan. Chú trọng phát triển hệ thống nền tảng cơ sở dữ liệu và các ứng dụng dịch vụ.

Về công tác bảo đảm an toàn thông tin, Sở sẽ xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan. Nâng cấp và duy trì hệ thống, bảo đảm an toàn thông tin mô hình 4 lớp theo quy định.

Phối hợp với những đơn vị liên quan để rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ được quy định.

 

Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ cho an toàn thông tin, phòng chống mã độc. Phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin và đưa ra biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo hệ thống thông tin được thông suốt. Đồng thời, có biện pháp sao lưu dữ liệu dự phòng đảm bảo hoạt động liên tục của Sở.

Hàng năm, cử công chức chuyên trách về CNTT tham gia các khóa đào tạo về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thông tin. Lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thông qua cuộc họp giao ban. Qua đó, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động về trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin.

Kiện toàn, nâng cao năng lực và duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; tham gia tích cực vào hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng. Tiếp tục quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ công chức về Chính phủ điện tử/Chính phủ số và an toàn thông tin mạng.

Để đạt được những mục tiêu đó, Sở TT&TT Nam Định đã thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Xây dựng và ứng dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp thông qua các phần mềm dịch vụ công trực tuyến như: phần mềm một cửa điện tử, phần mềm cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Phát triển mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cung cấp dịch vụ công như: mạng bưu chính công cộng, mạng xã hội để thu hẹp khoảng cách giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, tạo sự liên kết chặt chẽ.

Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ. Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào triển khai Chính phủ điện tử/ Chính phủ số. Có nhiều biện pháp để thu hút nguồn lực CNTT, bảo đảm an toàn thông tin mạng thông qua các hình thức và tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Theo lộ trình thực hiện, giai đoạn từ năm 2021 - 2022, Sở TT&TT Nam Định sẽ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật để triển khai ứng dụng CNTT nhằm phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Giai đoạn từ năm 2023 - 2025, Sở sẽ hoàn thiện, nâng cấp dịch vụ công lên mức 4, cập nhật phần mềm tương tác theo hướng hiện đại hơn, phục vụ tốt hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp. 

D.V

Hậu Giang: Bảo đảm an toàn thông tin cho lớp tập huấn hệ thống CSDL quốc gia về dân cư

Hậu Giang: Bảo đảm an toàn thông tin cho lớp tập huấn hệ thống CSDL quốc gia về dân cư

185 học viên sẽ tham gia 5 lớp tập huấn chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGDC) của Công an Hậu Giang.  

 
List comment
 
Giải pháp nào để đảm bảo an ninh mạng trong thành phố thông minh?
icon

Đây là đề tài được nhóm sinh viên của trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐHQG-HCM) tìm hiểu và nghiên cứu thành công.

 
Các đội thi chung kết WhiteHat Grand Prix 6 phát hiện 20 lỗi trong các hệ thống thực
icon

Trong chương trình tìm kiếm lỗ hổng WhiteHat Private Bug Bounty, phần thi đặc biệt của vòng chung kết cuộc thi an toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06, các đội thi đã phát hiện được 20 lỗi của các hệ thống thực.

 
Công bố Top 10 sự kiện nổi bật an toàn, an ninh mạng Việt Nam năm 2020
icon

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT vừa công bố 10 sự kiện được cơ quan này nhận định là tiêu biểu, nổi bật của an toàn, an ninh mạng Việt Nam trong năm 2020.

 
Cảnh báo nguy cơ tấn công vào các hệ thống qua lỗ hổng trên phần mềm SolarWinds
icon

Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết, lỗ hổng mới phát hiện trên SolarWinds - phần mềm giám sát mạng, hệ thống và cơ sở hạ tầng CNTT, có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, tổ chức Việt Nam.

 
Sẽ thành lập Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
icon

Theo Chương trình phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng của Bộ TT&TT năm 2021, Cục An toàn thông tin được giao trong quý I/2021 đề xuất lãnh đạo Bộ thành lập Mạng lưới ứng cứu, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

 
 
100% bộ, ngành, địa phương đã bảo đảm ATTT theo mô hình 4 lớp
icon

Tỷ lệ bộ, ngành, địa phương triển khai bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) theo mô hình 4 lớp đã nâng từ mức 0% của các năm 2018, 2019 lên đạt 100% trong tháng 12/2020.

Hiểu đúng về mã OTP để bảo vệ tài khoản cá nhân trên mạng
icon

Khi dịch vụ Internet Banking và thanh toán trực tuyến phát triển, nhiều người không còn xa lạ với khái niệm “mã OTP”. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu đúng và biết cách bảo vệ mật mã OTP.

Cần đặt an toàn thông tin là nhiệm vụ trọng yếu của mỗi quốc gia
icon

Không gian mạng đang trở thành “vùng lãnh thổ đặc biệt”, được các quốc gia ưu tiên hàng đầu. Việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng được coi là yếu tố quan trọng để chuyển đổi số thành công.

Xử lý nhiều trang thông tin điện tử vi phạm quy định về an ninh thông tin mạng
icon

Bộ Công an cho biết, đã ngăn chặn truy cập đối với 3.400 trang mạng đăng thông tin xấu độc; gỡ 10.000 bài viết, video xấu độc và xử lý nhiều trang thông tin điện tử vi phạm quy định về an ninh thông tin mạng.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng
icon

Lãnh đạo VKSND Tối cao cho rằng, chìa khoá thành công trong công tác đấu tranh chống tội phạm mạng là sự hài hoà của các luật, cùng các cam kết hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của các nước trên thế giới.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123