Base

Cập nhập tin tức Base

Nền tảng Make in Vietnam Base.vn tiếp tục “xuất ngoại”

Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom đã công bố chính thức đưa nền tảng Make in Vietnam Base.vn áp dụng vào quy trình vận hành và quản trị nội bộ của doanh nghiệp.

Đang cập nhật dữ liệu !