bất tài vô dụng

Cập nhập tin tức bất tài vô dụng

Điểm mặt những cô nàng tồi tệ nhất trong thế giới của anime

Sakura, Bulma, Lucy Heartfilia...được xem là những nữ nhân vật chính thất bại trong thế giới của anime/manga vì luôn phiền nhiễu, gây ức chế và ...bất tài vô dụng.

Đang cập nhật dữ liệu !