bí mật nhà nước

Cập nhập tin tức bí mật nhà nước

Ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực TT&TT

Thiết kế kỹ thuật các công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia là một trong những bí mật nhà nước độ Mật của lĩnh vực TT&TT.

Đang cập nhật dữ liệu !