Biển Chết

Cập nhập tin tức Biển Chết

Biển Chết đang chết

Thoạt nghe, ta cảm thấy câu nói như một trò đùa ác ý: "Biển Chết đang chết".

Đang cập nhật dữ liệu !