biên giới hải đảo

Cập nhập tin tức biên giới hải đảo

“Loa phường” thế hệ mới đưa nhiều thông tin đến với người dân vùng biên giới, hải đảo

“Loa phường thế hệ mới” vừa mang thông tin thiết yếu vừa tuyên truyền về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”.

Đang cập nhật dữ liệu !