Blade and Blood

Cập nhập tin tức Blade and Blood

Không ngờ sinh viên Việt Nam có thể phát triển được demo game ngon thế này chỉ trong 2 tháng

Sự xuất hiện của một sản phẩm game ấn tượng như thế này một lần nữa lại chứng minh được tiềm năng to lớn của nguồn nhân lực công nghệ thông tin trẻ tại Việt Nam.

Đang cập nhật dữ liệu !