Bless Online

Cập nhập tin tức Bless Online

Hàng khủng Bless Online sẽ phát hành miễn phí bản tiếng Anh?

Neowiz đang cân nhắc khả năng bỏ hình thức kinh doanh buy - to - play cho Bless Online để chuyển sang miễn phí giờ chơi.

Đang cập nhật dữ liệu !