Bliss

Cập nhập tin tức Bliss

Hình nền Windows XP huyền thoại có giá hơn 100.000 USD

Bức ảnh mang tên Bliss được Microsoft trả hơn 100.000 USD trong khi bức ảnh nổi tiếng tương tự chỉ mang về cho tác giả 45 USD.

Đang cập nhật dữ liệu !