Blockchain Global Day

Cập nhập tin tức Blockchain Global Day

Việt Nam không nên bỏ qua cơ hội phát triển blockchain

Công nghệ blockchain không đòi hỏi nhiều về công nghệ phụ trợ, chủ yếu dựa vào lực lượng lập trình viên, do đó Việt Nam có tiềm năng lớn để bứt phá trong mảng này.

Đang cập nhật dữ liệu !