Bloodstained

Cập nhập tin tức Bloodstained

Truyền nhân Castlevania mỗi giờ thu về được... 1 tỉ

Chỉ sau 1 ngày ra mắt, Bloodstained - dự án lấy cảm hứng từ Castlevania đã đạt mốc 1 triệu USD từ Kickstarter.

Đang cập nhật dữ liệu !