bộ chỉ số chuyển đổi số

Cập nhập tin tức bộ chỉ số chuyển đổi số

Đánh giá, cải thiện chỉ số chuyển đổi số thành phố Hà Nội

Sáng 30/12, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội tổ chức hội thảo đánh giá, cải thiện chỉ số chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Đang cập nhật dữ liệu !